Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/533,2183/

Σας παρουσιάζουμε με χαρά μας την ιστοσελίδα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ' Γυμνασίου - Ημερολόγια Έργου με όλο το εποπτικό υλικό όπως το μελετάμε στο σχολείο μας. Απολαύστε το και πάρτε μέρος και σεις στην υπέροχη διαδικασία να καταδυόμαστε στους ωκεανούς της κοινωνικής γνώσης, σχέσης και συμπεριφοράς!

http://socialeducationdiaries.simplesite.com/

 

Μαθαίνω να κοινωνικοποιούμαι ουσιαστικά, να απολαμβάνω το να είμαι ενεργός πολίτης, με ενδιαφέρει για την ευημερία της πατρίδας μου

Εισαγωγή στο μάθημα "Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή", Γ' Γυμνασίου

Εισαγωγή- Δραστηριότητες Προσέγγισης του Μαθήματος

Σας παρουσιάζουμε τα σύννεφα λέξεων που δημιουργήσαμε με τη μέθοδο καταιγισμού των ιδεών προκειμένου παίζοντας και διασκεδάζοντας να σκεφτούμε ποιο είναι το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι μέθοδοι του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Ταξιδεύοντας στον κόσμο της υπεύθυνης κοινωνικής δραστηριοποίησης των εφήβων μας

Παρουσίαση του μαθήματος στο διαδυκτυακό σεμινάριο της EUN Academy με το διαδικτυακό εργαλείο Learning Designer
http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/e5fb1878c59ead3338f659b56a23ae2eeb3f13d9fd4a55b9bd1e3c6df64398