Μελέτη της Καινής Διαθήκης : Ο Χριστός ως Ιστορικό Πρόσωπο, Διδάσκαλος και Σωτήρ. Η υπόσχεση εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός σώζει το ανθρώπινο γένος με τη Θυσία Του, την Ανάστασή Του, την Ανάληψή Του.

Β' Γυμνασίου - Μελέτη της Καινής Διαθήκης - Ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός επί γης - Ημερολόγιο έργου

Αγαπητά μας παιδιά, η ιστοσελίδα που περιέχει όλα τα μαθήματα, παιχνίδια και δραστηριότητες, καθώς και σελίδες έκπληξη για σας βρίσκεται στην διεύθυνση αυτή :

newtestament-2ndclassdiaries.simplesite.com

Ελπίζουμε να την επισκέπτεστε συχνά και να απολαμβάνετε να μελετάμε μαζί το έργο του Θεανθρώπου Ιησού επί γης. Ποιο είναι αυτό; Μα ... μαζί θα το μάθουμε σε λίγο! Ως τότε... υπομονή!

Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο Β' Γυμνασίου - Εποπτικό Υλικό