Μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης : Αποκάλυψη=Φανέρωση της Αλήθειας από τον ίδιο το Θεό στους ανθρώπους - Πρωτευαγγέλιο - Προαναγγελία και υπόσχεση να έλθει Σωτήρας του κόσμου στη γη.

Α΄ Γυμνασίου - Μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης - Πρωτευαγγέλιο του Θεού

Αγαπητά μας παιδιά, η ιστοσελίδα που περιέχει όλα τα μαθήματα, παιχνίδια και δραστηριότητες, καθώς και σελίδες έκπληξη για σας βρίσκεται στην διεύθυνση αυτή : 

http://oldtestament-1rstclassdiaries.simplesite.com/

Ελπίζουμε να την επισκέπτεστε συχνά και να απολαμβάνετε να μελετάμε μαζί το πρωτευαγγέλιο του Θεού. Τι είναι αυτό; Μα ... μαζί θα το μάθουμε σε λίγο! Ως τότε... υπομονή!

Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο Α' Γυμνασίου - Εποπτικό Υλικό